XDCAM Browser

XDCAM Browser 2.0

Miễn phí
Accesses and managed media recorded by XDCAM
Người dùng đánh giá
3.9  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Sony Corporation
Work with the media content recorded by the latest models of Sony XDCAM camcorders and decks by accessing the drives of the devices connected to a personal computer via the dedicated program. Copying, removing or transferring individual clips is possible.
XDCAM Browser kết hợp những đặc tính vài functionalities được cung cấp bởi người theo riêng phần mềm ứng dụng vào một băng qua sân ga (Windows và Mac OS) ứng: PDZ-1 XDCAM Ủy nhiệm Browser, PDZ-VX10 Sony XDCAM Xem, XDCAM Ủy nhiệm Xem, XDCAM Chuyển cho Final Cut Pro, và XDCAM EX ClipBrowser. Những ứng dụng riêng cuối cùng cũng sẽ ra đã bắt đầu thời kỳ như của thiếu tá tính năng đang chuyển sang đến XDCAM Browser. Thấy thả ghi chép. về một danh sách mới tính năng thêm vào đây được thả tự do.
Thông tin được cập nhật vào: